Motivace

,, Žij přítomným okamžikem! " ,, Užívej každého okamžiku. "

CESTA ŽIVOTEM

Svou cestou životem kráčí každý z nás. Ať mi život dá před mé kroky jakoukoliv překážku (výzvu), nezaleknu se, nenechám si vzít naději a nevzdám se! Překonám zdánlivě nepřekonatelnou životní situaci a kráčím po své cestě dál... (Ono člověku ani nic jiného nezbývá, důležité je se NEVZDAT!)...

Držte se!

Vaše Lucie a Tibor 💙

Napsala: Lucie Š. - Deník Luciany / 31. 12. 2021 /


MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU

Výklad 1. části knihy Eckharta Tolleho v podání Lucie Š.


Základní teorie,

cvičení a meditace1. OSVOBOZENÍ OD VLASTNÍ MYSLI


Začněte naslouchat svému "já". Začněte naslouchat svému vnitřnímu hlasu.

Soustřeďte se hlavně na ty myšlenky, které se vám neustále opakují a snaží se vám ovlivňovat život. Zastavte se a jen pozorujte a naslouchejte. Nic neodsuzujte, nic neanalyzujte. Staňte se pozorovatelem svých myšlenek. Po velmi krátké době si už začnete uvědomovat své vlastní "já", svůj vnitřní hlas. Nebudete vnímat už žádné myšlenky, ale pocit vědomé přítomnosti.


Cvičení pro uvědomění pocitu vědomé přítomnosti

Cvičení můžete provádět kdykoli a v jakékoli každodenní činnosti. Soustřeďte se na jakoukoli běžnou činnost, ale s velkou intenzitou. Např.:

 • vychutnávání jídla či nápoje - vnímejte každé sousto, každý lok, vnímejte chuť, teplotu i vůni
 • mytí rukou - vnímejte všechny smyslové vjemy - zvuk, teplotu a proudění vody, vůni mýdla a jednotlivé pohyby rukou
 • nastupování či vystupování z auta - vnímejte otevření/zavření dveří a chvíli se zaměřte na svůj klidný dech
 • procházka, chůze po schodech či běh - vnímejte každý svůj krok, každý pohyb a dech


Cvičením se prohlubuje pocit klidu a ticha. Cílem tohoto cvičení je stupeň klidu, který cítíte ve svém nitru. Tento pocit je pro vás tím největším úspěchem a měli byste ho tak vnímat.

Tento pocit je velmi důležitý pro naše sebevědomí, protože je důležité si uvědomit jakýkoli malý úspěch a ocenit ho.


2. UVĚDMOVÁNÍ SI SVÝCH EMOCÍ


Není jen mysl, jsou i emoce. Ve vaší mysli jsou zahrnuty také emoce a všechny vaše nevědomé duševní procesy. Emoce ovlivňují naši mysl a je důležité si je uvědomovat, dokázat je rozlišit a nenechat se jimi ovlivňovat.


Emoce:

 • jsou odrazem našeho stavu mysli v daném okamžiku
 • jsou reakcí těla na duševní procesy


Pokud se co nejvíce ztotožňujete se svým myšlením a jste tím méně přítomní jako nezaujatí pozorovatelé, tím vyšší je emoční energie a emoce vás začnou pohlcovat.


Cvičení pro uvědomování si svých emocí

Začněte pozorovat své emoce podobně jako je tomu u pozorování myšlenek, ale s tím rozdílem, že emoce mají silný tělesný projev, takže je vnímáte hlavně na těle.

Zeptejte se sami sebe:

"Jak se cítím?"

"Co se se mnou děje uvnitř?"

Pocity jen pozorujte, nic neřešte. Soustřeďte se na své emoce hluboko do svého nitra.

Pokud si uvědomíte své emoce, ptejte se dál:

"Dělá mi vztek/smutek dobře?"

"K čemu mi je?", "Co způsobuje?"

Uvědomte si pocity a odpovědi na tyto otázky a nyní můžete vědomě změnit svůj stav mysli i emočního vnímání.


3. ZBAVENÍ SE PŘÍČINY SVÉHO STRACHU


Příčina strachu je psychologický pocit strachu. Nemá však nic společného s bezprostředním ohrožením života. Může se projevovat v různých formách jako např.:

 • obavy
 • napětí
 • úzkost
 • nervozita
 • hrůza
 • panika
 • fóbie


Pocit strachu je vyvolán vždy z něčeho, co by se mohlo stát. Vaše mysl je v budoucnosti, zatímco vy jste tady v přítomnosti. Toto vyvolává značnou úzkost. Vnitřní rozkol je hlavní příčinou všeho.


"Dokud se se svou myslí ztotožňujete, váš život je ovládán vaším egem."

Eckhart Tolle


Přestaňte se ztotožňovat se svou myslí. Nezapomínejte na to důležité: EMOCE jsou reakcí těla na procesy vaší mysli.


Cvičení pro zvládání strachu, krizové situace

Stejné cvičení jako u uvědomování si svých emocí následované meditací.


Meditace

Najděte si klidné místo, kde vás nebude nic rušit. Usaďte se nebo položte do příjemné polohy, je to jedno, hlavně, abyste se cítili dobře. Zavřete oči a soustřeďte se na svůj dech. Nijak svůj dech neovlivňujte, jen se soustřeďte na svůj hrudník, jak se zvedá a klesá.


NÁDECH - VÝDECH

NÁDECH - VÝDECH

NÁDECH - VÝDECH


Soustřeďte se na postupné uvolňování těla. Uvolněte svá chodidla, uvolněte lýtka, uvolněte kolena, uvolněte stehna, uvolněte boky, uvolněte bříško. Prociťte to příjemné teplo uprostřed bříška. Uvolněte hrudník, uvolněte paže, uvolněte ramena, uvolněte krk, uvolněte bradu, uvolněte tváře, uvolněte oči. Prociťte místo na temeni vaší hlavy. Vnímejte léčivé bílé světlo nad svou hlavou, které léčí vaše tělo. Světlo odplavuje všechno vaše napětí, starosti a stres. Celým vaším tělem se rozlévá teplo a klid.


NÁDECH - VÝDECH

NÁDECH - VÝDECH

NÁDECH - VÝDECH


Užívejte si uvolnění celého těla. Žádný strach, ani stres nepociťujete. Jen klid a uvolnění.


NÁDECH - VÝDECH

NÁDECH - VÝDECH

NÁDECH - VÝDECH


S tímto pocitem klidu si postupně uvědomujte části těla. Prociťte hlavu, prociťte oči, prociťte tváře, prociťte svoji bradu, prociťte krk a ramena. Prociťte paže, prociťte hrudník, prociťte bříško, prociťte boky, prociťte stehna, prociťte kolena, prociťte lýtka, prociťte svá chodila. Zhluboka se nadechněte a vydechněte a pomalu otevřete oči.

Meditaci můžete provádět libovolně, kolikrát chcete. Je vytvořena tak, aby se dala provádět dlouhodobě.

Autor řízené meditace: Lucie Šarközyová


4. VŠECHNY PROBLÉMY JSOU FALEŠNÉ PŘEDSTAVY NAŠÍ MYSLI


Soustřeďte svou pozornost jen na přítomný okamžik a pojmenujte svůj problém.

"Nic neříkáte, protože nemůžete mít problémy, když jste plně soustředěni na přítomný okamžik. Každou situaci je nutné buď vyřešit nebo přijmout. Proč z něčeho dělat problém?"

                                                                                               Eckhart Tolle


Vaše mysl se ráda zabývá problémy a ráda se s nimi ztotožňuje. To je normální, ale zároveň velkým problémem. Příliš se zabýváte situací, aniž byste ji opravdu chtěli změnit. Zůstáváte vědomě uvězněni v té situaci, plně se s ní ztotožňujete.


"Vaše životní situace vám připadá nezvladatelná a vy ztrácíte kontakt se životem, s bytím. Nebo přemýšlíte o spoustě různých věcí, které možná v budoucnosti budete muset udělat, místo toho, abyste se soustředili na něco, co můžete udělat teď hned."

Eckhart Tolle


Když si vytváříte problémy, způsobujete si bolest sami sobě. Přitom lze provést vědomé rozhodnutí: přestanu si působit bolest, přestanu si vytvářet problémy. Ať se stane cokoli, dokážu to! Neříkám, že je to jednoduché, ale pokud se rozhodnete, dokážete všechno!

Toto rozhodnutí dokážete učinit jedině tehdy, pokud máte toho utrpení už plné zuby. Toto rozhodnutí budete schopni učinit, pokud začnete žít v přítomném okamžiku. (Eckhart Tolle, Moc přítomného okamžiku, 2001)


"Když dokážete žít v přítomném okamžiku, přestanete působit bolest sami sobě i druhým kolem sebe."

Eckhart Tolle


Problémy pramenící z minulosti a budoucnosti

Problémy jsou většinou zakotveny v minulosti nebo budoucnosti.


Problémy z minulosti

To jsou v nás stále zakořeněné bolestné zážitky, situace a traumata, která nám ovlivňují život v přítomnosti. Oprostěte se od minulosti, žijte teď a tady.


Problémy z budoucnosti

Problémy a velký stres si vytváříte ze strachu co bude v budoucnosti. Nezabývejte se tím, co bude, řešte situaci, která je teď. Budoucnost se může tisíckrát změnit a kolikrát takovým způsobem, který byste ani nečekali.


"Žijte teď a neřešte coby kdyby nebo co bude!"

Lucie Šarközyová


"Své JÁ nemůžete najít v minulosti. Sami sebe najdete jedině v přítomnosti!"

Eckhart Tolle


Cvičení

 • Soustřeďte se na přítomnost - na své přítomné reakce, chování, myšlenky, nálady, emoce, obavy, sny a touhy. Podaří-li se vám soustředit, dokážete rozpustit svou minulost mocí své vědomé přítomnosti.
 • Opět se soustřeďte na své tělo, na své pocity a dech.
 • Meditace5. RADOST A PROŽÍVÁNÍ TOHO, CO DĚLÁM


Položte si důležitou otázku: "Mám radost z toho, co dělám?"

Pokud nemáte radost z toho, co děláte, neznamená to, že to máte pověsit na hřebík a začít dělat něco úplně jiného. NE! Stačí změnit pouze způsob, jakým to děláte.


"Způsob, jak něco děláte, je důležitější než to, co děláte."

Eckhart Tolle


Nesmírně důležité je soustředit se spíš na samotnou činnost, samotný proces než na výsledek, kterého byste chtěli dosáhnout.

Soustřeďte svou pozornost na všechno, co vám nabízí situace v přítomném okamžiku.


Co to znamená?

Musíte přijímat to, co existuje, a ne se soustředit na něco, čemu podvědomě nevěříte.


"Mnohdy nás bije do očí nejméně pravděpodobná věc, činnost či situace, kterou jsme ani neměli na mysli. Je důležité být vnímaví vůči všemu, co se kolem nás děje."

Lucie Šarközyová


"Jakmile si začnete přítomného okamžiku vážit, všechny vaše problémy a nespokojenost se rozplynou a váš život se naplní radostí a lehkostí."

Eckhart Tolle


Účinné duchovní cvičení

Nemyslete na plody činnosti, ale soustřeďte se na činnost samotnou. Plody přijdou později samy od sebe.

Jakmile přestanete hledat uspokojení a naplnění v budoucnosti a plně se budete soustředit na přítomný okamžik, pocítíte v sobě hluboký pocit klidu, pohody a spokojenosti ze svého počínání.

"Nejsou důležité výsledky, ale samotný průběh vašeho počínání a pocit radosti a štěstí z činnosti. Plody naší práce jsou odměnou navíc."

Lucie Šarközyová


Doufám, že jsem Tolleho dílo vysvětlila jasně a srozumitelně. :-)


Napsala:    Lucie Šarközyová - Deník Luciany / 13. 10. 2021 /


Doporučuji nasledující řízené meditace:

Vložila:   Lucie Šarközyová - Deník Luciany / 13. 10. 2021 /


PROBUZENÍ VNITŘNÍ SÍLY - MOTIVACE /2/


      Každý se občas ocitne v situaci, kdy má pocit, že je na všechno úplně sám a už nemůže dál.

      V tuto chvíli vám může pomoci nalézt ztracenou sílu tato motivace. Vytvořila jsem ji pro vás i pro sebe. Mě pomáhá a chtěla jsem se s vámi podělit o tento způsob načerpání energie. Budu moc ráda, když se u videa třeba jen zrelaxujete nebo vám dodá sílu k řešení vaší situace.

      Já při ní cítím spoustu emocí a připomene mi jaké strasti jsem už překonala. A dodá mi novou dávku podpory a síly.  :-)

      Často totiž zapomínáme, jak jsme silní a dokážeme se poprat nebo vyrovnat s osudem!

      Nezapomínejte na to! Sebekritika, pocity provinění a zoufalství z toho, že jsem měl/a udělat tohle a tamto nebo z toho, co se stalo, nemá šanci!

      Neničte se negativním postojem. Chovejte se sami k sobě tak, jak by jste chtěli, aby se k vám chovali ostatní.


                                                                                                         Mějte se krásně, ahoj vaše Lucie


Napsala:     Lucie Š. - Deník Luciany / 2. 4. 2020 /

Autor textu a střih:   Lucie Š. - Deník Luciany


29 citátů Keanu Reevese, které vám pomůžou získat jiný pohled na život


      Keanu Reeves je pro mě opravdu skvělý a výjimečný člověk. Ale rány osudu si bohužel nevybírají... Nikoho by asi nenapadlo, že zažil následující.

      Dokonce i poté, co se Keanu stal světoznámým filmovým superhrdinou, jeho soukromý život byl poznamenán tragédiemi. Jeho dcerka zemřela při porodu. Jeho sestře byla diagnostikována leukémie. Tento charismatický herec na vlastní kůži okusil ty nejbolestivější stránky života. Jaký pohled na život může mít člověk, který zažil tyto životní rány? 

      V následujících 29 citátech Keanu Reevese se odráží jeho životní zkušenosti a pravda, moudrost a poznání. Pokud na vás přijde smutek, lítost, vztek nebo deprese, přečtěte si tento článek znovu. Nebo si na jednotlivé výroky vzpomeňte a společně s relaxací, meditací odezní vaše současné strastiplné rozpoležení.

1. Každý boj, kterým jste si v životě prošli, z vás udělal tu osobu, kterou jste dnes. Buďte proto vděční za těžké časy, protože díky nim se stáváte silnějšími.

2. Jsem přesvědčen, že život, který žijeme tady a teď, je nějakým způsobem přímo propojen se životem, který budeme žít poté, co odsud odejdeme.

3. Když je vám dvacet let, tak se na smrtelnost díváte úplně jinak, než když je vám padesát let.

4. Je mimořádně osvobozující uvědomit si, že budoucnost je jen a jen ve vašich rukou.

5. Zítřek není jistý, proto žijte dnes!

6. Smyslem umění je hledat v lidech dobro, a tak udělat svět lepším a soucitnějším.

7. Pokud nejste šťastní, měli byste změnit svůj život. Pokud se věci nevyvíjejí tak, jak si přejete, je to znamení, že byste se měli probudit.

8. Naši nepřátelé jsou někdy těmi nejlepšími učiteli. Z jejich chyb se můžeme toho hodně naučit. Destrukce v sobě často ukrývá znovuzrození.

9. Zármutek jen mění své podoby, ale nikdy nezmizí úplně.

10. Někdy nejhůře dosahujeme právě těch nejjednodušších věcí.

11. Když se na to podíváme z celkového pohledu, asi se všichni shodneme na tom, že člověk, který má vůli a odvahu, může vést úspěšný a plnohodnotný život i tváří v tvář životním tragédiím. Bez ohledu na to, co se děje ve vašem životě, máte v sobě sílu na to, abyste to překonali! Život je hoden žití.

12. Když jednou za čas uděláte něco špatného nebo nesprávného, netřeba si z toho dělat těžkou hlavu. Vašemu egu to může jen prospět.

13. Nikdo z nás se odsud nedostane živý. Proto si prosím začněte sami sebe více vážit! Dopřejte si chutné jídlo. Choďte na procházky a dopřejte si více sluníčka. Jděte k moři a skočte do těch vln.

14. Pokud jste v životě utržili ty nejtvrdší rány, ale i přesto máte odvahu chovat se k druhým živým bytostem laskavě, znamená to, že jste tvrďák se srdcem anděla.

15. Když píšete dopis, dáváte do něj něco opravdu upřímného, něco z vašeho nitra. Když píšete dopis, jedná se o zcela jiný druh myšlenek a komunikace, jako když píšete nějaký email.

16. I já jsem byl při výchově veden k tomu, abych se k druhým choval přesně tak, jak bych si přál, aby se oni chovali ke mně. Říká se tomu respekt.

17. Sny nás dokážou mnohému naučit, mohou nám toho hodně ukázat, ale dokážou nás i zmást. Jsem přesvědčen, že sny bychom neměli brát na lehkou váhu. Ať už jde v našich snech o to, že někoho hledáme, případně chceme na někoho zapůsobit, nebo jen hledáme inspiraci, ve snech se ukrývá příležitost a myslím si, že určitě není na škodu se na ně více zaměřit, pokusit se naše sny uskutečnit nebo je opravdu naplnit.

18. Když cítím, že nemám svobodu, že mě něco omezuje a že nemohu dělat to, co bych chtěl, obvykle nezůstávám v pasivitě a reaguji. Jdu proti tomu, co mě omezuje.

19. Navždy budu zamilovaný do samotné lásky.

20. Ani nevíme, jaké máme štěstí! Nuže, lidé umí být i opravdu srdeční a laskaví. Nevím, jestli se náhodou nejedná jen o přizpůsobivost, ale možná opravdu máme srdce a duši. Pak to s námi vůbec není špatné. Prostě nevím!

21. Multikulturní je tou skutečnou kulturou světa - něco takového jako čistá rasa jednoduše neexistuje.

22. Jediný člověk, který mi brání být šťastný, jsem já sám.

23. O dobrém rande mluvíme v případě, že jste vaší partnerkou zcela okouzlen a ona je stejně okouzlena vámi. V takovém případě máte pocit, že svět je zcela v pořádku a že se všechno skončí dobře.

24. Energii nelze stvořit nebo zničit. Energie plyne. Energii je třeba usměrnit, zaměřit ji nějakým vnitřním, emocionálním či spirituálním směrem. Energie se prostě musí někde projevit.

25. Když se jednou pominou lidé, které miluješ, zůstaneš opravdu sám.

26. Zemi a nebi děkuji každý den za příležitosti, kterých se mi dostalo.

27. Občas se natolik ztrácíme v stereotypu našich všedních dní, že zcela zapomínáme najít si čas pro sebe a vychutnat si krásy života. Někdy jsme opravdu jako takoví zombie. Zvedni hlavu, rozhlédni se kolem sebe a vytáhni si ta sluchátka z uší. Pokud je někdo v tvé blízkosti, jen řekni "ahoj". A když vidíš někoho, kdo je na tom opravdu špatně, obejmi ho.

28. Učte se pozorně vnímat druhé lidi a svět kolem sebe. Je to celkem jednoduchá schopnost, díky které to můžete dotáhnout hodně daleko.

29. Jistěže věřím v Boha i ďábla. Ustálená a naivní představa je, že Jeden z nich má dlouhou bílou bradu a Druhý drží v ruce vidle. Nemyslím si však, že je tomu tak. Ve skutečnosti mohou vypadat úplně jinak.


Zdroj:  Mocvědomí.cz

Zpracování a úprava:  Lucie Š. - Deník Luciany / 12. 3. 2020 /


Motivační citát


"Nic se neděje jen tak, všechno má svůj důvod.

I když ho teď neviš, časem přijdeš na to,

že to, co tě potkalo, se stalo proto,

abys šel jinou cestou.

A ty věř, že jdeš správnou cestou."           

                                                               Lucie Š.

Autor:   Lucie Šarközyová - Deník Luciany / 11. 3. 2020 /


MOTIVACE /1/


Moje motivace, kterou se řídím každý den.

Autor: Lucie Šarközyová - Deník Luciany / 11. 3. 2020 /