Výukové materiály

- Hravé učení -V této sekci najdete mé výukové materiály, které jsem vytvořila a připravila do jednotlivých E-booků v podobě PDF souborů. Ty si zde můžete zdarma stáhnout. Materiály jsou určené pro rodiče zdravých dětí, rodiče dětí se speciálními potřebami, pedagogy, speciální pedagogy, asistenty pedagoga nebo vychovatele. Lze je využít pro domácí výuku nebo v běžných i speciálních mateřských a základních školách.Hravé učení - VÁNOCE

Naleznete zde:

- motivační grafomotorická cvičení s vánoční tématikou,

- 4 adventní kalendáře aktivit (máte na výběr ze 2 barevných a 2 černobílých kalendářů, u černobílé verze je možnost vybarvení obrázků),

- omalovánky k adventnímu kalendáři,

- dopisy pro Ježíška,

- volné listy na vánoční přání pro své blízké,

- vánoční přáníčka k libovolnému dokončení,

- obálky na vánoční přání,

- vánoční omalovánky, Mikuláše, čerta a anděla, vánoční bludiště, vánoční hádanky, počítání, básničky, spojovačky, legohrátky, barevné úkoly, stínohru, puzzle.


Přeji příjemné hravé učení


Napsala a připravila: Lucie Šarközyová - Deník Luciany - Modrý svět autismu / 19. 11. 2021 /


STÁHNOUT Hravé učení - VÁNOCE:


Podzimní hledačka


Připravila jsem pro děti podzimní hledačku. Podzimní procházky už nebudou děti nudit, teď si je můžete zpestřit zábavným hledáním a zaškrtáváním v obrázkovém seznamu. 


Přeji příjemné hravé hledání


Napsala a připravila: Lucie Šarközyová - Deník Luciany - Modrý svět autismu / 11. 11. 2021 /


STÁHNOUT Podzimní hledačku:


Hravé cvičení - jóga pro děti


Hravé cvičení je určeno pro rodiče, učitele, asistenty, pečovatele, vychovatele, terapeuty, a rodiče dětí se speciálními potřebami. Lze jej využít pro domácí výuku nebo v běžných i speciálních mateřských a základních školách.
Naleznete zde jógu pro děti, jógové cvičení pro rozvoj pozornosti, cvičení pro rozvoj empatie, jednotlivé zvířecí jógové ásany a sestavu pozdrav slunci.

Přeji příjemné hravé cvičení


Napsala a připravila: Lucie Šarközyová - Deník Luciany - Modrý svět autismu / 30. 10. 2021 /


STÁHNOUT Hravé cvičení - jóga pro děti:


NOVÝ PRACOVNÍ SEŠIT:

Hravé učení - podzimní hrátky


Pro rozvoj dítěte zde naleznete grafomotoriká cvičení, hravé úkoly jako jsou půlené obrázky, puzzle, přiřazování, tvary, stínohra, počítání, prostorvá orientace, procvičování paměti, spojovačky, zraková percepce, psaní čísel a písmen, brevné úkoly, omalovánky a podzimní výtvarné tvoření. Některé úkoly jsou určené k laminaci.

Přeji příjemné hravé učení


Napsala a připravila: Lucie Šarközyová - Deník Luciany - Modrý svět autismu / 1. 10. 2021 /


STÁHNOUT Hravé učení - podzimní hrátky:


Hravé učení - písmena A, B


V tomto sešitě najdete jednotlivé úkoly s nácviky psaní a poznávání písmen A a B. Úkoly jsou motivovány obrázky, které začínají na určené písmeno a zábavnou formou procvičují orientaci v prostoru. Nechybí ani oblíbené barevné úkoly.

Přeji příjemné hravé učení


Napsala a připravila: Lucie Šarközyová - Deník Luciany - Modrý svět autismu / 14. 9. 2021 /


STÁHNOUT Hravé učení - písmena A, B:Hravé učení - Čtení podle obrázků


Sešit umožňuje dítěti v předškolním věku objevovat písemnou podobu řeči, obrázek zase přináší potřebnou vizualizaci a snadné pochopení významu slova. Tento způsob čtení pomáhá rozvíjet slovní zásobu, předčtenářskou gramotnost a učí dítě:

▪ porozumět čtenému textu,
▪ vyjadřovat se pomocí slov,
▪ soustředit se na činnost,
▪ vnímat pomocí zraku,
▪ číst v řádku zleva doprava.

Sešit je určený pro rodiče, učitele, asistenty, pečovatele, terapeuty a rodiče dětí se speciálními potřebami. Lze jej využít v běžných i speciálních mateřských a základních školách. Sešit je vytvořený speciálně s významnou podporou vizualizace a komunikace pro dítě s poruchou autistického spektra, s mentálním postižením, s opožděným vývojem, s vývojovou dysfázií apod. 


Přeji příjemné hravé čtení


Napsala a připravila: Lucie Šarközyová - Deník Luciany - Modrý svět autismu / 22. 7. 2021 /


STÁHNOUT Hravé učení - Čtení podle obrázků:


Hravé učení - povolání


V novém pracovním sešitě Hravé učení - povolání naleznete grafomotorická cvičení, přiřazování a prostorovou orientaci, poznávání jednotlivých povolání, bludiště, dějovou posloupnost, hledání rozdílů, kolíčkové úkoly a puzzle. Některé úkoly jsou určené k laminaci.

Přeji příjemné hravé učení


Napsala a připravila: Lucie Šarközyová - Deník Luciany - Modrý svět autismu / 26. 4. 2021 /


STÁHNOUT Hravé učení - povolání:


Hravé učení - počítání, barvy


V pracovním sešitě Hravé učení - počítání, barvy naleznete pro rozvoj dítěte grafomotoriká cvičení, prostorovou orientaci, barevné úkoly - malování podle předlohy, přiřazování a počítání.

Přeji příjemné hravé učení


Napsala a připravila: Lucie Šarközyová - Deník Luciany - Modrý svět autismu / 21. 4. 2021 /


STÁHNOUT Hravé učení - počítání, barvy:


Velikonoční puzzle s Krtečkem


Puzzle na motivy Krtečka

Připravila jsem pro děti hravé úkoly v podobě skládání puzzlí na dvou pracovních listech s oblíbeným Krtečkem a Ježečkem.

Mějte se krásně


vaše Lucie


Napsala a připravila: Lucie Šarközyová - Deník Luciany - Modrý svět autismu / 3. 4. 2021 /


STÁHNOUT Velikonoční puzzle s Krtečkem:


Hravé učení - grafomotorika


V pracovním sešitě Hravé učení - grafomotorika naleznete spoustu motivačních a zábavných úkolů, které jsou určeny dětem k rozvoji grafomotorickýh dovedností. Zahrnují cviky, které poskytují průpravu ke správnému psaní a přispívají k lepšímu ovládání tužky a nácviku různých druhů čar, cestiček, oblouků a tvarů. Jednotlivá grafomotoriká cvičení budou děti motivovat k aktivitě a záveň pomáhat rozvíjet jemnou motoriku, která je důležitá pro základ psaní v první třídě. Navíc zábavnou formou vede dítě k orientaci v prostoru.

Přeji příjemné hravé učení


Napsala a připravila: Lucie Šarközyová - Deník Luciany - Modrý svět autismu / 22. 3. 2021 /


STÁHNOUT Hravé učení - grafomotorika:


Hravé učení - jarní hrátky


Pro rozvoj dítěte zde naleznete grafomotoriká cvičení, hravé úkoly jako jsou puzzle, půlené obrázky, počítání, prostorovou orientaci, procvičování paměti, spojovačky, malování podle čísel, brevné úkoly, bludiště, dokreslení obrázku, omalovánky, jarní výtvarné tvoření a velikonoční masku zajíčka.

Přeji příjemné hravé učení


Napsala a připravila: Lucie Šarközyová - Deník Luciany - Modrý svět autismu / 17. 3. 2021 /


STÁHNOUT Hravé učení - jarní hrátky:


MŮJ DENNÍ REŽIM


Režim se skládá z jednotlivých částí dne - ráno, dopoledne, odpoledne, navečer, večer, noc, den. Záměrně zde máte možnost většího výběru těchto částí. Vyberte si podle toho, co dítě potřebuje, vytiskněte a zalaminujte. Některé dítě bude potřebovat ráno, odpoledne, večer, jiné zase podrobnější rozvržení dne. Jednotlivé karty s činnostmi a aktivitami připevníte (pomocí samolepícího suchého zipu) na archy částí dne a vizualizujete dítěti jeho den. Den si může naplánovat i samotné dítě.

Denní režim je určen pro výuku do běžné i speciální mateřské a základní školy, dále pak pro děti se speciálními potřebami, které potřebují alternativní způsob komunikace (strukturalizace a vizualizace dne).

Jedním z několika způsobů alternativní komunikace, kterým můžete pomoci dítěti začít komunikovat, je vizualizace pomocí piktogramů. Piktogramy se používají jako jedna z forem alternativní komunikace při dorozumívání s dětmi s poruchou autistického spektra, s mentálním postižením, s poruchou komunikace či opožděným vývojem řeči.

Režim i karty jsou určené k laminaci.


Napsala a připravila: Lucie Šarközyová - Deník Luciany - Modrý svět autismu / 27. 2. 2021 /


STÁHNOUT Můj denní režim:


Hravé učení - moje tělo, zdraví a hygiena


Naleznete zde grafomotorická cvičení, přiřazování, počítání, puzzle, bludiště, prostorovou orientaci, omalovánky, dějovou posloupnost, poznávání částí těla. Některé úkoly jsou určené k laminaci.

Přeji příjemné hravé učení


Napsala a připravila: Lucie Šarközyová - Deník Luciany - Modrý svět autismu / 15. 2. 2021 /


STÁHNOUT Hravé učení - moje tělo, zdraví a hygiena:


Výukové materiály - MYTÍ RUKOU


Tyto materiály je možné využít k domácí výuce svého dítěte, k výuce v běžné i speciální mateřské a základní škole. Dále se mohou využít v jakékoli kanceláři nebo v ordinaci lékaře, logopeda, terapeuta apod.:

1. Jak si správně mít ruce - procesuální schéma

2. Zábavné leporelo mytí rukou

3. Jak si správně mít ruce - plakát

4. Videonácvik s písničkou - maximální podpora pochopení pomocí vizualizace, mluveného slova, motivace, hudby a říkanky. Skvělý, zábavný způsob, jak naučit děti, aby si myly ruce. Doporučuji.

5. Výukové kartičky podmořský svět - možné rozstřihnout, zalaminovat a připevnit pomocí suchého zipu do koupelny jako motivaci. Nebo vytvořit úkol a nechat dítě hledat stejné rybky... Kdo nemá laminovačku, můžete použít magnetickou tabuli a pomocí magnetů na ni připevňovat obrázky.


Díky stejným obrázkům, které jsou použity v souborech, můžete také rozvíjet slovní zásobu dítěte. U jednotlivých obrázků si říkat jednotlivé kroky nebo již zmíněnou písničku z videonácviku.

Zdroj: Státní zdravotní ústav - www.szu.cz

Napsala a připravila: Lucie Šarközyová - Deník Luciany - Modrý svět autismu / 14. 2. 2021 /


Hravé učení - barvy a tvary


Pracovní sešit je určen pro rodiče, učitele, asistenty, pečovatele, terapeuty a rodiče dětí se speciálními potřebami. Lze jej využít v běžných i speciálních mateřských a základních školách.

Naleznete zde barevné úkoly, poznávání a přiřazování barev a tvarů, grafomotorická cvičení. Jednotlivé úkoly procvičí i prostorovou orientaci, která je důležitá pro další rozvoj dítěte. Některé úkoly jsou určené k laminaci.

Přeji příjemné hravé učení


Napsala a připravila: Lucie Šarközyová - Deník Luciany - Modrý svět autismu /26. 1. 2021 /


STÁHNOUT Hravé učení - barvy a tvary:


Hravé učení - emoce


Pracovní sešit je určen pro rodiče, učitele, asistenty, pečovatele, terapeuty a rodiče dětí se speciálními potřebami. Lze jej využít v běžných i speciálních mateřských a základních školách.

Naleznete zde grafomotorická cvičení a úkoly na poznávání a přiřazování emocí. Dítě se naučí rozeznávat jednotlivé emoce a procvičí si zároveň prostorovou orientaci. Některé úkoly jsou určené k laminaci.

Přeji příjemné hravé učení


Napsala a připravila: Lucie Šarközyová - Deník Luciany - Modrý svět autismu / 12. 1. 2021 /


STÁHNOUT Hravé učení - emoce:


Hravé učení - vločkohraní


Pracovní sešit je určen pro rodiče, učitele, asistenty, pečovatele, terapeuty a rodiče dětí se speciálními potřebami. Lze jej využít v běžných i speciálních mateřských a základních školách.

Naleznete zde grafomotorická cvičení, přiřazování, počítání, půlené obrázky, puzzle, hledačky, prostorovou orientaci, nácvik stříhání, pexeso a výtvarnou činnost. Některé úkoly jsou určené k laminaci.

Přeji příjemné hravé učení


Napsala a připravila: Lucie Šarközyová - Deník Luciany - Modrý svět autismu /5. 1. 2021 /


STÁHNOUT Hravé učení - vločkohraní: 


Hravé učení - zimní hrátky


Pracovní sešit je určen pro rodiče, učitele, asistenty, pečovatele, terapeuty a rodiče dětí se speciálními potřebami. Lze jej využít v běžných i speciálních mateřských a základních školách.

Pro rozvoj dítěte zde naleznete grafomotoriká cvičení, prostorovou orientaci, malování podle předlohy, dějovou posloupnost, řazení obrázků od největšího po nejmenší, přiřazování, počítání a omalovánky.

Přeji příjemné hravé učení


Napsala a připravila: Lucie Šarközyová - Deník Luciany - Modrý svět autismu / 26. 12. 2020 /


STÁHNOUT Hravé učení - zimní hrátky:


Vánoční hrátky pro děti - Pracovní sešit


      Pracovní sešit je určen pro rodiče, učitele, asistenty, pečovatele, terapeuty a rodiče dětí se speciálními potřebami. Lze jej využít v běžných i speciálních mateřských a základních školách.

Pro rozvoj dítěte zde naleznete grafomotoriká cvičení, hravé úkoly jako jsou puzzle, půlené obrázky, přiřazování, stínohru, nácvik stříhání, počítání, prostorovou orientaci, procvičování paměti, spojovačky, omalovánky a vánoční hádanky.

Přeji příjemné hravé učení v předvánočním čase.

 

Napsala a připravila: Lucie Šarközyová - Deník Luciany - Modrý svět autismu / 14. 12. 2020 /


STÁHNOUT Vánoční hrátky pro děti - Pracovní sešit:


E-booky Hravé učení 1 a Hravé učení 2


      Vytvořila jsem pro vás a vaše děti další E-booky projektu Modrý svět autismu, tentokrát Hravé učení 1 a Hravé učení 2. Jednotlivé úkoly si můžete vybrat a nakombinovat do e-booků podle sebe, podle toho, co dítě potřebuje nebo co se mu líbí. Pro rozvoj svého dítěte v nich naleznete grafomotoriku, strukturované úkoly jako jsou puzzle, půlené obrázky, přiřazování, skládačky, počítání, prostorovou orientaci, procvičování paměti... Úkoly jsou určené k laminaci a jsou připravené na míru pro dítě s autismem, s mentálním handicapem, s opožděným vývojem, s poruchou komunikace, s vývojovou dysfázií apod. Zároveň jsou vhodné i pro dítě zdravé, které si hravý způsob učení velmi rychle oblíbí.

Na první stránce máte připravený rámeček, kam umístíte jméno svého dítěte. Buď napíšete jeho jméno před laminací a pak zalaminujete nebo můžete vytvořit úkol pro dítě navíc a připravíte zalaminovaná jednotlivá písmena a suchým zipem tak může dítě své jméno skládat a dávat na místo v rámečku.

Přeji příjemnou zábavu


Napsala a připravila: Lucie Šarközyová - Deník Luciany - Modrý svět autismu / 14. 12. 2020 /


STÁHNOUT E-booky Hravé učení 1 a Hravé učení 2:


E-book Modrý svět autismu - Zábavné učení


Mám pro vás a vaše děti připravený E-book Modrý svět autismu - Zábavné učení ke stažení v PDF. Obsahuje strukturované úkoly vytvořené na míru pro dítě s PAS, s mentálním postižením, vývojovou dysfázií, s poruchou komunikace, s opožděným vývojem apod. Je možné ho použít i k motivačnímu domácímu učení svého dítěte nejen s handicapem, ale i pro zdravé.


Napsala: Lucie Š. - Deník Luciany - Modrý svět autismu / 5. 5. 2020 /

STÁHNOUT Modrý svět autismu - Zábavné učení: